Cursus Applied Kinesiology (A.K.) / Manual Muscle Testing / Functionele Neurologie
onder auspicien van de: INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY - Benelux

 

NA 30 JAAR HEEFT GEERT DRENTH BESLOTEN EEN JAAR VRIJAF TE NEMEN EN ZAL ER VOOR 2020 GEEN BASISCURSUS DOOR HEM GEORGANISEERD WORDEN.

EERST VOLGENDE IS VANAF JANUARI 2021.

DE ADVANCED CURSUS VAN 2019 ZAL DOORGAAN VANAF SEPTEMBER 2019 EN IN 2020 EEN JAAR OVERGESLAGEN WORDEN.Vanaf januari elk jaar start er een basis opleiding A.K. in het Nederlands: 4 X 2 dagen. Dit jaar werd de cursus lichtjes aangepast waardoor het nog meer praktijk gericht is geworden. Deze is zowel voor artsen, chiropractoren, osteopaten, manuele therapeuten en fysiotherapeuten / kinesisten. 

A.K. is een diagnostische methode die aan de hand van spiertesten en door het “uitdagen” van het zenuwstelsel (challenge) de oorzaak probeert te achterhalen van verschillende functiestoornissen die in het lichaam aanwezig kunnen zijn. Door gebruik te maken van A.K. kan er effectief en efficiënt problemen worden opgespoord en opgelost. Zowel op structureel, biochemisch als ook op emotioneel vlak. Doordat uw behandeling en andere technieken meer doelgericht zijn, zal er ook sprake zijn van minder behandelingen, van een directer waarneembaar resultaat en van controle op het aanhouden van dit resultaat.

Eventueel gemiste dagen, kunnen in de toekomst gevolgd worden in België, Nederland, Duitsland, Engeland of Frankrijk.
De organisatie is vanaf januari 2015 in handen van Profon (Professionele Ondersteuning).

Geert Drenth organiseert al 30 jaar AK cursussen en er zijn weinig mensen die hem kunnen evenaren i.r.t. cursus tevredenheid. De eerste maandagochtend na de cursus kan u de informatie al met succes toepassen.

Locatie:Antwerpen

Spreker: Geert Drenth, D.O. , DIBAK . Hiernaast verschillend collegae die helpen assisteren tijdens de praktijk sessies.

Kosten:

  • €475 per module of €1.700 voor alle vier modules (KMO-portefeuille: €285,- of €1.020,-)
  • €200 per module (KMO-portefeuille €120) voor deelnemers die dezelfde module eerder hebben gevolgd in de afgelopen drie jaar.

Betaling: per bank of KMO-portefeuille (voor de Vlamingen).

Tijden: 22-23 jan., 26-27 febr.,  26-27 maart en 23-24 april 2021 - vrijdags van 9.30 tot 17u. en zaterdags van 9.00 tot 16u. 

Taal: Nederlands

 

MODULE 1: 22-23 januari 2021
De geschiedenis en gedachtegang van AK.
De neurologische spiertest: belangrijkheid van stabilisatie, positionering, weerstand en snelheid. Betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid.
Posturale analyse.
Therapy Localizatie (TL) en Challenge.
Neurologische-, durale- en orgaan relaties.
Introductie reflexpunten.
Belangrijke punten voor een goede anamnese. Prioriteiten stellen.
Injury Recall Techniek (IRT)
Diagnose en behandelingstechnieken voor wervelblokkades: subluxaties en fixaties.
Aanpak mechanische functiestoornissen van de extremiteiten.
Gebruik activator.

MODULE 2: 26-27 februari 2021
Herhaling module 1
Diagnose en behandeling van verschillende bekkenproblemen.
Inspiration- exp. assist technieken + spheno-basilair compressie syndroom
Muscle spindle techniek.
Nieuwe diagnose en behandelingstechnieken i.r.t. fascia.
Orthopaedische testen door gebruik te maken van de M.M.T.
Het kaakgewricht en relaterende onderwerpen: klasse 1, 2 en 3, (mal)occlusie, neurological tooth, diagnose en behandelingssystemen.
Meersseman testen.
Behandelingen van acute- en chronische pijnen (B&E technieken).

MODULE 3: 26-27 maart 2021
Herhaling module 2.
Diagnose en behandeling van lumbale- en cervicale hernia’s.
Diafragma: symptomen, onderzoek en behandeling.
Functionele problemen van het lymfestelsel.
‘Ligament interlink’ techniek.
Aanpak van sportblessures.
Extra analyse voor de behandeling van baby's.
Differentiaal diagnose en behandeling van pijn en zwellingen.
Neurologisch behandeling van eerder opgelopen trauma’s.
Verdere uitbouw van het gebruik van  IRT in de dagdagelijkse praktijk.

MODULE 4: 23-24 april 2021
Herhaling module 3.
Typische lumbale en cervikale problemen.
Differentiaal diagnose rug en nek.
Behandeling zenuwaandoeningen en hernia's
Sacral Wobble.
De-imbricatie technieken
PLUS techniek.
Gangpatronen en tonische labyrinth reflexen.
Gebruik van kinesiotape.
Aerobisch- en anaerobische technieken.
"Switching" patronen.
Behandeling littekenweefsel.
Hernia Diafragmatica

Spiertesten die zullen worden behandeld: Deltoids, Rectus femoris, Hamstrings, Lattisimus dorsi, Pectoralis major Clavicularis en Sternalis, Periformis, Gracilis, Sartorius, Neck flexoren / extensoren, Serratus anterior, Subscapularis, Biceps, Triceps, Popliteus, Psoas, Gluteus maximus, Gluteus medius, Sternocleido-mastoidius, Tensor fascia latae, Teres minor, Abdominals, Quadratus lumborum, Teres major, Infraspinatus, Levator scapulae, Supraspinatus, Teres major, Infraspinatus, Trapezius.


Na het volgen van de vier modules is er een mogelijkheid om Advanced modules te volgen en de door onze buitenlandse ICAK diplomaten Chris Smith, D.O., Joseph Shafer, D.C., Laurent Picard, D.C., Tracy Gates, D.O., Clive Lindley-Jones en Hans Garten, M.D.
Deze zijn elk jaar verschillend en worden door verschillende ICAK-organisaties georganiseerd.


De “Clinical Competence Test” is een test dat door de International College of Applied Kinesiology (ICAK) wordt erkend en dat u toegang geeft als volwaardig lid van de ICAK-Benelux. Deze gaat elk jaar door tijdens de Algemene Veragedering van de ICAK-Benelux of na vraag van minstens 5 personen.


De ICAK werd door Dr. George Goodheart opgericht in 1975 voor het doorgeven van informatie over onderzoek en educatieve ontwikkelingen in de Applied Kinesiology aan medische- en bepaalde paramedische beroepsgroepen.

Inlichtingen en inschrijvingen: geert [dot] drenth [at] telenet [dot] be  +32-11-812075 (8-12u.)

INSCHRIJVING: Om de kwaliteit te waarborgen en door omkaderde ruimte is het aantal deelnemers beperkt tot 30. Na bevestiging van uw deelname krijgt u verdere informatie toegezonden.

 

"MUSCLE TESTING IS AN IMPORTANT TOOL IN THE DECISION MAKING PROCESS OF WHAT TO DO FOR A PATIENT WHEN CONFRONTED WITH A NUMBER OF DIFFERENT ALTERNATIVES" Walther H. Schmitt, DC, DIBAK, DABCN

 

Gelieve alle velden in te vullen.

CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.

AK-Spierboekje

 

Comments